Back

DESCARCĂ ANUNŢ REÎNSCRIEREA-ÎNSCRIEREA COPIILOR LA GRĂDINIȚĂ AN ŞCOLAR 2022-2023 LICEUL MONTESSORI TIMIŞOARA

1. Conform Planului de școlarizare aprobat de Consiliul de Administraţie şi Inspectoratul Școlar Judeţean Timiş, vă informăm că Liceul Montessori Timișoara are o capacitate de 258 de locuri, va înscrie un număr de 20 de copii cu vârsta corespunzătoare grupei de introducere 2-3 ani (1 grupă), și un număr de 90 de copii cu vârsta corespunzătoare grupei 3-6 ani (3 grupe), alternativa educațională Montessori.

2. Nivelul preșcolar este acreditat conform ARACIP Ordinului M.E.N. nr. 3654/19.06.2014;

3. Instituţia de învăţământ nu are circumscripţie şcolară.

4. Vizualizarea spaţiului şcolar se poate realiza accesând pagina www.liceulmontessoritimisoara.ro.

5. Completarea cererilor de re-înscriere în învăţământul preșcolar va avea loc online sau la secretariatul Liceului Montessori Timişoara, conform programării efectuate în prealabil.

 6. Criteriile generale de departajare sunt următoarele și presupun existența:

  • unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți);
  • unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
  • unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate, în anul școlar următor, în unitatea de învățământ respectivă;
  • unui document medical eliberat de medicul specialist/certificat de orientare școlară și profesională/certificat de încadrare în grad de handicap a copilului.

7. Liceul Montessori Timişoara nu are criterii specifice de departajare.

Programul de reînscriere-înscriere la grădiniță în anul școlar 2022-2023 Activitatea Perioada Intervalul orar Sala
Reînscriere 16 – 27.05.2022 8:00-15:00 Secretariat
Înscriere nouă Începând cu 30.05.2022 8:00-15:00 Secretariat

Formular de Vizitare

Dacă doriți să vizitați școala gimnazială Montessori Haus, vă rugăm să completați formularul alăturat și vă vom contacta în cel mai scurt timp pentru programare.

Vă mulțumim!

    Scrie textul de mai jos
    captcha